Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameSimon de la Vallée
  • Sexmale
  • Nationality/DatesFrench, born c. 1600, dead 1642
  • PlacesPlace of death: Stockholm, Sweden
Biography[2002-02-27] Fransk-svensk arkitekt, kunglig arkitekt från 1639. Efter utbildning hos fadern Marin de la Vallée (f. ca 1575, d. 1655) verkade han först i Paris, därefter i Nederländerna och från 1637 i Sverige. Som den förste utbildade arkitekten i landet fick de la Vallée många uppdrag, bland dem slotten Ekolsund, Tidö, Fiholm och Målhammar. I Stockholm utformade han ett antal palats och framför allt de första planerna till Riddarhuset (1641). Uppläggningen var här fransk, med förgård och tornlika bostadsflyglar kring mittkroppen, allt utformat i en kraftfull pilasterarkitektur. I andra verk kan nederländska erfarenheter skönjas. Av hans projekt är få nu bibehållna, men en bestående insats blev att i Sverige introducera arkitektens yrkestradition, vilken kom att föras vidare inte minst av hans son, Jean de la Vallée. Källa: NE. [JML]
Work
Drottning Kristinas triumfbåge i Stockholm rest med anledning av hennes kröning
Planritning över Stockholms slott