Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameChristoph Egli
  • Sexmale
  • Nationality/Datesborn 1942
Biography[2002-02-01]
Har tidigare arbetat för Roland Lindhé Design AB. [enligt nämndbilaga] Driver nu egen firma. Christoph Egli Industridesign är ett konsultföre- tag med mångårig erfarenhet av både enkla och komplexa projekt i stora och små företag. Även egen framtagning av presentartiklar. Arbetet bedrivs i regel etappvis mot kalkyl i intimt samarbete med uppdragsgivaren och kan omfatta allt från uppdragsgivarens samlade produkt- profilering till enstaka utvecklingsprojekt, arbetsmoment eller hjälpinsatser. Presentationsmodeller, produktillustrationer och produktgrafik. Även rådgivning i designfrågor.
Adress:
Mariedalsv. 47
141 60 HUDDINGE
Tfn/Fax: 08-774 48 35
E-post: christoph.egli@swipnet.se
Källa: Gula Sidorna. [JML]
Work
Reseskrivmaskin "Facit T150"