Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameCarl Peter Hällström
  • Sexmale
  • Nationality/DatesFinnish, born 1774-02-27, dead 1836-03-13
  • PlacesPlace of death: Stockholm, Sweden
Biography[2002-01-15]
Finlandssvensk kartograf, bror till Gustaf Gabriel H. Född i Ilmola, Finland. Han knöts 1798 till S.G. Hermelins kartläggning av Sverige och Finland och upprättade merparten av kartorna. Han arbetade även i flera statliga kartmyndigheter. Hans kartkonst återfinns även i en mängd topografiska arbeten och planschverk. Källa: NE. Levnadsdatum, födelse- och dödsort hämtade ur SBL. [jml]
Work
Utsikt över Wermasvuori. Illustration till Hermelins "Chartor öfver Sverige", del I, avdelning 2