Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameMargareta Kjellin
  • Sexfemale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1940
Biography[2001-11-29]
Fil kand i bland annat litteraturhistoria och konsthistoria. Sedan l975 anställd hos Stora Kopparbergs Bergslags AB och de senaste åren ansvarig produktchef för Falu Rödfärg. Källa: http://w1.820.telia.com/~u82002514/margareta.htm. [jml]
Work
Bok. Genuine Falun red