Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameGunnar Olof Hyltén-Cavallius
  • Sexmale
  • Nationality/Datesborn 1818, dead 1889
Biography[2001-11-27] Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof, 1818-89, kulturhistorisk forskare, biblioteks- och teaterman, diplomat. H., som var prästson från Vislanda, tog som student i Uppsala intryck av de eftergötiska strömningarna. Han var anställd vid Kungliga biblioteket 1839-56, direktör för Kungliga teatrarna 1856-60 och chargé d'affaires i Brasilien 1860-64. H. inriktade sig tidigt på uppteckning av folkliga traditioner och utgav tillsammans med George Stephens den första samlingen svenska folksagor, Svenska folk-sagor och äfventyr (1844-49; ny utg. 1986). Hans huvudarbete Wärend och wirdarne (1-2, 1863-68) är inspirerat såväl av Jacob Grimms "Deutsche Mythologie" (1835) som av lundensaren Sven Nilssons evolutionistiska teorier. Det bär undertiteln "Ett försök i Svensk ethnologi" och kan anses som det verk varigenom den etnologiska forskningen, omfattande såväl materiell som andlig kultur, grundlades i Sverige. H. var under senare år bosatt på Sunnanvik i Skatelövs socken i Småland. Genom sina samlingar lade han 1867 grunden till Smålands museum i Växjö. Farfar till Ragnar H. och farfars farbror till Carl H. Källa: NE [RMR]
Work
Landskap, Menilmontant, Paris