Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameFredrik Lilljekvist
  • Activity/Titlearchitect
  • Nationality/Datesborn 1863, dead 1932
Biography[NE/2001-08-27] Slottsarkitekt vid Gripsholm från 1895, byggnadsråd och chef för Byggnadsstyrelsens stadsplanebyrå 1918-30. L. var en av sekelskiftets tongivande arkitekter i brytningstiden mellan 1800-talets historiserande nystilar och jugend. Han genomförde betydande restaureringar av Gripsholms slott (1892-98), Kobergs slott (1896-97) och Strängnäs domkyrka (1907-10, i samarbete med Sigurd Curman). Till 1897 års Stockholmsutställning ritade L. bl.a. avdelningen "Gamla Stockholm" samt tillsammans med Ferdinand Boberg Industrihallen. Bland L:s nybyggnader märks i övrigt Österåsens sanatorium (1898-1901) samt huvudarbetet Dramatiska teatern i Stockholm (1901-08), som hör till de främsta exemplen på svensk jugend. [EHg]
Work
Tallrik "Johan III riksvapen"
Ovalt fat, "Johan III riksvapen"
Tallrik, "Johan III riksvapen"
Tallrik, "Johan III riksvapen"
Tallrik, "Johan III riksvapen"
Tallrik, "Johan III riksvapen"
Tallrik, "Johan III riksvapen"
Djup tallrik, "Johan III riksvapen"
Assiett "Johan III riksvapen"
Assiett, "Johan III riksvapen"
Assiett, "Johan III riksvapen"
Assiett, "Johan III riksvapen"
Assiett, "Johan III riksvapen"
Assiett med Johan III:s riksvapen
Djup tallrik "Johan III riksvapen"
Assiett "Johan III riksvapen"