Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameCarl Christoffer Gjörwell d.y.
  • Activity/Titlearchitect
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1766-01-19, dead 1837-11-14
  • PlacesPlace of birth: Stockholm, Sweden
    Place of death: Stockholm, Sweden
Biography[2002-01-15]
Arkitekt, stadsarkitekt i Stockholm från 1803. Gjörwell var från 1788 elev till Louis Jean Desprez och dennes medarbetare och efterföljare vid Haga och Karlberg. Med studier i Rom kompletterade han sin klassiska skolning och utförde från 1790-talets slut flera betydande byggnader. I Åbo Akademi 1800 utnyttjades nyantikens elementära grepp för ett omfattande institutionskomplex med storslagna interiörer. Herrgårdstypen varierades ur olika förutsättningar bland annat i Sävstaholm 1804 och Taxinge Näsby 1807, båda i Södermanland, och även i Drottningens paviljong på Haga (nu Haga slott) 1802. Garnisonssjukhuset i Stockholm (nu Landstingshuset), 1816-34, visar i formernas tyngd och proportioner G:s konservativa klassicism med en enkelt uttrycksfull korrespondens mellan rumsdisposition och volym. Källa: NE. Levnadsdatum, födelse- och dödsort hämtade ur SBL. [jml]
Work
Amerikas befrielse (medalj)
Monument uti Åkers trädgård
Monument över Carl August
Förändring på facaden af Caracters Byggningen vid Åkers bruk
Trädgårdsport vid Åkers Stycke-bruk
Project for Stables Connected to the Arsenal (Makalös), Stockholm. Elevation and tree floor plans
Project for Stables at the Arsenal (Makalös), Stockholm. Site plan
Design for Stables at Haga. Upper floor plan
Trellis Pavilion, the So-called Echo Temple at Haga. Elevation and plan
Trellis Pavilion, the So-called Echo Temple at Haga. Elevation and plan
First Design for the Grand Palace at Haga. Plan
Villa vid strand, Svindersvik 1787
Project for Stables at the Arsenal (Makalös), Stockholm. Elevation and plans
Project for Stables at the Arsenal (Makalös), Stockholm. Plan
Project for Stables at the Arsenal (Makalös), Stockholm. Elevation and plans
Project for the Wall of Kungsträdgården (the King's Garden), Stockholm. Elevation and plan, two alternatives
Measured Drawing of the Orangery at Ulriksdal. Elevations, cross section and plan
Annexe by the Arsenal, Stockholm. Plan
Lindholmens gård i Uppland där Gustav Vasa föddes den 12 maj 1490
Lindholmens gård i Uppland där Gustav Vasa föddes den 12 maj 1490
Lindholmens gård i Uppland där Gustav Vasa föddes den 12 maj 1490
Night commodes, set of two
Night commodes, set of two
Konstnären Jonas Åkerströms begravning i Rom den 26 november 1795