Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameDick Norberg
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish
Biography(http://www.norbergdesign.se/ 2001-04-05)
Dick Norberg, Grafisk formgivare. Utbildad fotograf, men har i 20 år arbetat med grafisk formgivning. I eget företag sedan 1982. Sin grafiska utbildning har han fått hos Carl Fredrik Hultenheim på hans resor runt om i världen och i hans schola Antiqua. Han har även tillsammans med Hultenheim varit en av fyra medlemmar i Typografi-Collegiet som har givit ut Compass, en årsbok om typografi, bokarbete och bruksgrafik.

Norberg Design
Kattholmen
134 40 Gustavsberg
Tel: 08-570 345 00
Fax: 08-570 360 90
Work
Bok. Riddarhuset
Bok. Hantverket i gamla hus
Bok. Svensk trädgårdskonst under fyrahundra år
Bok. Anders Bergström: Arkitekten Ivar Tengbom
Bok. KB, Kungl. Biblioteket i Humlegården och i (Cyber) världen
Bok.1806:års bibliotek – ett jubileum
Bok. Svenska folksagor
Bok. Skogsåret 1992-93
Bok. Skogsåret 1991-92
Bok. Skogsåret 1994-95
Bok "Framtidsformer: Förslag till handlingsprogram för arkitektur och formgivning (Ds 1975:86) Regeringskansliet. Arbetsgruppen för arkitektur och formgivning
Bok. Nils Berman: Berman Boksamlare. Ett liv i böckernas värld
Bok. Bengt Kylsberg: Skokloster Slott: Ett fönster mot stormaktstiden