Sök i samlingarna > Sök konstnär
english pages
  • NamnOkänd syrisk, Verksam under 1200-talet - 1300-talet
  • Nationalitet/ Levnadsårsyrisk, Verksam under 1200-talet - 1300-talet
Föremål
Flaska, fragment
Bägare, kantfragment
Bägare, fragment
Flaskhals, fragment
Bägare, fragment
Skål, bottenfragment
Skål, fragment
Flaska, fragment
Kärl, fragment
Skål, fragment
Flaska, fragment
Vas, fragment
Skål, fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Pilgrimsflaska, fragment
Bägare, fragment
Flaskhals, fragment
Flaska, fragment