Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
 • NameUnknown Persian, active during 1500-talet
 • Nationality/DatesPersian, active during 1500-talet
Work
Flaska, fragment
Flaska, fragment
Flaska, fragment
Flaska, fragment
Fragment
Pärla
 • Pärla

 • Av turkosblå glaspasta, kvarstensformigt. Ytan till största delen ljusblå. Genomborningen oregelbund
 • Dimensions: (h x diam) 0,7 x 1,9 cm
 • Executed 1500-talet
 • NMK 934/1939
Pärla
 • Pärla

 • Av färglöst glas , med förvittringsgropar och delvis iriserande fläckar av brungrå patina
 • Dimensions: (h x diam) 1,8 x 1,6 cm
 • Executed probably 1500-talet
 • NMK 936/1939
Flaskhals, fragment
Fragment, två stycken
Skål
Lock till flaska (?)