Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameUnknown German, active during andra hälften av 1500-talet
  • Nationality/DatesGerman, active during andra hälften av 1500-talet
Work
Två kvinnor och två män från Tyskland, blad 1
Två kvinnor och två män från Böhmen, blad 2
Två kvinnor och en man från Ungern, blad 3
En kvinna och två män från Schweiz, blad 4
En kvinna och två män från Toskana, blad 5
Två kvinnor och en man från Venedig, blad 6
Dräkt- och folktyper från Dietmarsken med omgivningar
Brosch