Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameUnknown Swedish, active during andra hälften av 1500-talet
  • Nationality/DatesSwedish, active during andra hälften av 1500-talet
Work
Ring
Sked med skedblad dekorerad med Kristus på Korset
Sked dekorerat med framställning av Kristus på korset