Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameUnknown Dutch, active during 1700-talet
  • Nationality/DatesDutch, active during 1700-talet
Work
Landskap med bro
Vinterlandskap
Flodlandskap
Hamnbild med tornbyggnad
Landskap med båtar
Landskap i solnedgång
Vinterlandskap med kvarn
Kanna
Kanna
Vas
Tallrik