Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameUnknown Belgian, active during andra hälften av 1400-talet
  • Nationality/DatesBelgian, active during andra hälften av 1400-talet
Work
Vävd tapet. Fragment ur "Rolandssagan"
Vävd tapet "Herrskap hos herdarna"
Vävd tapet "Konungarnas tillbedjan"
Vävd tapet "David och Batseba"