Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameUnknown Egyptian
  • Nationality/DatesEgyptian
Work
Mumiekista med lock
Lock till mumiekista
Monument i två fält
Fragment av stele
Monument
Huvud av kungastaty
Relief framtällande en naken kvinna
Kanopvas med lock
Kanopvas med lock
Kanopvas med lock
Kanopvas med lock
Osiris bild
Fragment av Menephta I:s bild
Textilfragment
Skärva
Textilfragment
Sevekhotep III av 13:e dynastin
Onaphres, kunglig ämbetsman
Pefnet, ingenjör
Petamoun, präst
Banofre
  • Banofre

  • Stående figur, hållande framför sig en gudabild. Staty med hieroglyfer
  • Copy after: Unknown Egyptian
  • NMSkAv 5
Betmes, hög ämbetsman i 4:e dynastin
Amenopkis IV, kung
Pacht, kvinnlig gudomlighet
Tuthmosis I, kung
    •  
    • of 207