Sök i samlingarna > Sök konstnär
english pages
  • NamnOkänd, Verksam under andra hälften av 1500-talet
  • Nationalitet/ LevnadsårVerksam under andra hälften av 1500-talet
BiografiOkänd
Föremål
Kvinna i änkedok
Okänd kvinna
Titelsida, oval medaljong med titeltext omgiven av troféer
Okänd kvinna kallad Sofia, 1547-1611, prinsessa av Sverige hertiginna av Sachsen-Lau
Pär Brahe d.ä., 1520-1590, greve
De fyra evangelisterna
Den gammaltestamentliga Treenigheten
Praktpokal med lock
Villa Giulia, Rom. Elevation av nymfeets fondvägg med utsmyckning och skulptur av vilande flodgud
Plan av italienskt palats med innergård, "pianta del palatszo S. angelo qui no e finito". Troligen projekt för Palazzo Farnese i Rom
Villa Giulia, Rom. Elevation av sidovägg kring huvudgården
Villa Giulia, Rom. Elevation av loggians halvcirkulära fasad mot nymfeet samt överst elevation och plan av bakre trädgårdens joniska ädikula
Villa Giulia, Rom. Elevation av den kringbyggda huvudgårdens fondvägg samt detaljer
Villa Giulia, Rom. Elevation och plan av 'fontana pubblica' vid uppfarten på Via Flamina till 'Vigna Giulia'
Matta, s.k. "Vogelteppich"
Tygprov
Villa Giulia, Rom. Elavation av 'fonte bassa' med hermer samt detaljritningar av en bas- och kornischprofil och en piedestal med maskaron
Villa Giulia, Rom. Plan över golvutsmyckningen av nymfeets bottenvåning/'fonte bassa' samt två dörromfattningar, en med herm och en med volut
Villa Giulia, Rom. Plan av nymfeets bottenvåning i nivå med 'fonte bassa'
Villa Giulia, Rom. Plan av nymfeet
S. Andrea in Via Flaminia, Rom. Huvudfasad, plan, längdsektion och gesimsprofil
Villa Giulia, Rom. Projekt till huvudfasaden, elevation och plan. Ej utfört variant med frontoner och gördellister
Villa Giulia, Rom. Elevation av högra halvan av huvudfasaden. Till vänster detaljer i form av fönsteromfattning, balustrad, gesimser och kolonnbas
Villa Giulia, Rom. Elevation av den halvcirkulära gårdsfasaden, högra halvan
Villa Giulia, Rom. Väggelevationer med portaler från loggian, med detaljstudier