Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameUnknown Russian, active during första hälften av 1800-talet
  • Nationality/DatesRussian, active during första hälften av 1800-talet
Work
Okänd dam
Två flickor
Okänd rysk militär
Okänd herre med kommendörskors av St Alexander Nevsky-orden
Okänd officer dekorerad med St Vladimirordens kraschan samt Malteserkors
"Pokrov", ("Heliga Gudmoders beskydd").
Skyddsängel med helgonen Kosmas och Damian
Kopp med fat
Figurin, turk och turkinna
Figurin, turk och turkinna
Paradkopp med lock och fat