Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameUnknown Russian, active during 1600-talet
  • Nationality/DatesRussian, active during 1600-talet
BiographyOkänd
Work
Miniatyrikonostas
Herrans port
S:a Sophia
Kristur Pantokrator
Kristus på korset.
Kristi uppståndelse och frälsningsverk.
Hodigitria, typ "Smolenskaja"
Hodigitria, typ "Kasanskaja".
Hodigitria, typ "Kasanskaja"
Hodigitria, typ "Kasanskaja".
"Oumilenije", typ "Vladimirskaja"
"Oumilenije".
"Oumilenije", typ "Korsunskaja".
"Oumilenije", typ "Korsunskaja".
Stående Gudsmoder.
"Bogoljúbova" ("Gudsmodern förmedlerskan").
De högvördige Zosim och Savva tillbedjande Gudsmodern.
Sju heliga hylla Gudsmodern.
Gudmoder Livets Källa
Gudsmodern som beskyddarinna.
"Pokrov", ("Heliga Gudsmoders beskydd").
"Pokrov", ("Heliga Gudmoders beskydd").
Anna och Joakim med barnet Maria.
Johannes Döparen som ängel.
S:t Nikolaus.
    •  
    • of 36