Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameUnknown Italian, active during andra hälften av 1500-talet
  • Nationality/DatesItalian, active during andra hälften av 1500-talet
Work
Dräkttyper från trakten av Rom
Vapensköld  (Peretti, kardinal Montalto, sedermera påve Sixtus V) symmetriskt omgiven av den kristna frikostigheten, symbolbärande amoriner, lejon m m
Vinjett, rektangulärt titeltextfält och två runda medaljonger i beslagsornamentik omgivna av troféer, text, nr 1
Offerscen framför Jupiters tempel i Rom, text, nr 2
Triumftåg, med bland andra liktorer, magistrater och senatorer, text, nr 3
Triumftåg med vagnar fyllda med troféer och ädla metaller, text, nr 4
Triumftåg med vagnar fyllda med troféer passerar under triumfbåge, text, nr 5
Triumftåg, vagnar med troféer, kärl med mynt samt föremål av ädla metaller, text, nr 6
Triumftåg, med bland annat hornblåsare, oxar ocyh elefanter, text, nr 7
Triumftåg, med elefanter och triumfvagnar passerar under triumfbåge, text, nr 8
Triumftåg, med fångar, soldater, liktorer m. m. text, nr 9
Triumftåg, kejsaren på triumvagnen, text, nr 10
Triufmtåg, med härförare, soldater och legionärer, text, nr 11
Triumftåg, offerscen med de triumferande soldaterna, triumfbåge, text, nr 12
Arkitekturdetaljer, bl a korintisk kolonn, blad 1 (nr 11)
Arkitekturdetaljer, bl a korintiskt kapitäl och entablement, bl a 2 (nr 12)
Arkitekturdetaljer, korintiskt kapitäl, blad 3 (nr 13)
Arkitekturdetaljer, kapitäl med bevingade häst"voluter", m m, blad 4 (nr 15)
Tempel, plan,  blad 5 (nr 19)
Kapitäl, fantasikapitäl i form av fruktfylld korg
Brokad,  del av mässhake
Sammet
Mortel
Meleager
Flaska
    •  
    • of 27