Sök i samlingarna > Sök konstnär
english pages
  • NamnOkänd rysk, Verksam under 1500-talet
  • Nationalitet/ Levnadsårrysk, Verksam under 1500-talet
Föremål
Profeten Habackuk / Marie födelse
Profeten Nahum / Bebådelsen
Profeten Daniel / Jesu födelse
Profeten Hesekiel/Frambärandet i templet
Profeten Jakob/Jesu dop
Profeten Jesaja/Lasaros uppväckande
Profeten Sakarja / Förklaringen
Kung David / Jesu intåg i Jerusalem
Kung Salomo / Den tvivlande Tomas
Översteprästen Aron / Jesus undervisande i templet
Profeten Jeremia / Den gammaltestamentliga Treenigheten
Profeten Moses/Kvinnorna vid graven
Profeten Mika/Pingstundret
Profeten Elias/Marie insomnande
Profeten Sakarja / Korsets upphöjande
Profeten Malaki/Gudsmoderns beskydd
Kristus Pantokrator
Johannes (Joan Bogoslov=Teologen) del av ikonostas om 8 figurer
Matheus (Mathei) del av ikonostas om 8 figurer
Petrus (Pjåtr) del av ikonostas om 8 figurer
Paulus (Pavel) del av ikonostas om 8 figurer
Johannes Chrysostomus (Ioan Slatoust) del av ikonostas om 8 figurer
Basilius den store (Vasilei Velikij) del av ikonostas om 8 figurer
Nikolaus Undergöraren (Nikolaje Tjodotvore) del av ikonostas om 8 fig.
Georgius av Nazians (Grigorij Bogoslov=Teologen) del av ikonostas
    •  
    • Resultat 49