Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameUnknown Swedish, active during första hälften av 1700-talet
  • Nationality/DatesSwedish, active during första hälften av 1700-talet
Work
King Karl XII of Sweden
Margareta Gyllenstierna af Fogelvik
Okänd man
Trompe l'oeil med Karl XII:s porträtt
Okänd kvinna
Bägare i omvänt konisk form
Glaskaraff, konisk, graverad dekor
Krage
Kragsnibb
Stofftapet, fragment
Stofftapet, fragment
Stofftapet, fragment
Stofftapet, fragment
Stofftapet, fragment
Stofftapet, fragment
Stofftapet, fragment
Stofftapet, fragment
Stofftapet, fragment
Stofftapet, fragment
Stofftapet, fragment
Stofftapet, fragment
Stofftapet, fragment
Stofftapet, fragment
Stofftapet, fragment
Stofftapet, fragment
    •  
    • of 58