Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NamePhilippe Cordier Daubigny
  • Activity/Titlekonstnär
  • Sexmale
  • Nationality/DatesFrench, active between c. 1635 and 1665
Work
Gravyrdekor för bösslås
Gravyrdekor, Salomos dom
Gravyrdekor, befolkad groteskdekor, i centrum oval med Syndafallet
Gravyrdekor, akantusornament
Gravyrdekor för bösslås
Gravyrdekor, vapensköld
Två gravyrdekorer för bösslås, 3 (17)
Gravyrdekor för bösslås
Gravyrdekor för bösslås
Gravyrdekor för  bösslås
Gravyrdekor för bösslås
Gravyrdekor, allegorisk framställning i landskap
Gravyrdekor för bösslås
Gravyrdekorer för bösslås
Gravyrdekor, befolkad akantusdekor, i centrum romerskt kejsarporträtt
Gravyrdekor, akantusornament
Gravyrdekor för bösslås
Gravyrdekor för bösslås