Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameJohanna Sibylla Küsel
  • Activity/Titlekonstnärinna
  • Sexfemale
  • Nationality/DatesGerman, active between 1650 and 1717
Work
Mausoleum över Karl V, hertig av Lothringen/Lorrain
Titelsida, i centrum inramat titeltextfält omgivet av två Famae och troféer (panoplier), nederst kartusch  med signaturer