Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameWilliam Heath
  • Sexmale
  • Nationality/DatesEnglish, born 1795, dead 1840
Work
En skiss av bråket på parlamentsgatan
Patrioter som stred för helig frihet.
Vinjett till frontespis
Skiljsmässan eller den grå märren  - den bättre hästen
En skiss av en generalsofficer
Come to my (H) Arms, King of the Protocals