Sök i samlingarna > Sök konstnär
english pages
  • NamnOkänd rysk, Verksam under 1700-talet
  • Nationalitet/ Levnadsårrysk, Verksam under 1700-talet
Föremål
Katarina I, rysk kejsarinna (1684-1727)
Kristus Pantokrator
Gudsmodern
Gudsmoder
Kristus Pantokrator
Kristus Pantokrator
Kristi uppståndelse  och frälsningsverk.
Kristi uppståndelse och frälsningsverk.
Ärkeängeln Mikaels och alla okroppsliga himmelska makters församling
S:t Gabriel
Hodigitria, typ "Ivirskaja"
Hodigitria, typ "Tichvinskaja".
"Oumilenie", typ "Vladimirskaja".
Oumilenije,typ "Vladimirskaja".
"Oumilenije", typ "Vladimirskaja".
"Oumilenije", typ "Vladimirskaja".
Helgon prisa Gudsmodern från Kazan
Fyrdelad Gudsmodersikon. Starkt västerländsk påverkan.
"O Tebjé radujetsja". *
"Pokrov", ("Heliga Gudmoders beskydd").
S:t Nikolaus.
S:t Nikolaus.
S:t Nikolaus.
Den helige biskop Karalato.
S:t Georg och draken.
    •  
    • Resultat 29