Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameUnknown Russian, active during 1700-talet
  • Nationality/DatesRussian, active during 1700-talet
Work
Katarina I, rysk kejsarinna (1684-1727)
Kristus Pantokrator
Gudsmodern
Gudsmoder
Kristus Pantokrator
Kristus Pantokrator
Kristi uppståndelse  och frälsningsverk.
Kristi uppståndelse och frälsningsverk.
Ärkeängeln Mikaels och alla okroppsliga himmelska makters församling
S:t Gabriel
Hodigitria, typ "Ivirskaja"
Hodigitria, typ "Tichvinskaja".
"Oumilenie", typ "Vladimirskaja".
Oumilenije,typ "Vladimirskaja".
"Oumilenije", typ "Vladimirskaja".
"Oumilenije", typ "Vladimirskaja".
Helgon prisa Gudsmodern från Kazan
Fyrdelad Gudsmodersikon. Starkt västerländsk påverkan.
* ("Över Dig, Nåderika, glädja sig alla skapade varelser").
"Pokrov", ("Heliga Gudmoders beskydd").
S:t Nikolaus.
S:t Nikolaus.
S:t Nikolaus.
Den helige biskop Karalato.
S:t Georg och draken.
    •  
    • of 29