Sök i samlingarna > Sök konstnär
english pages
  • NamnFrançois Francart II
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårfransk, Född 1662 eller 1663, Född 1662 eller 1663
BiografiI konverterad information namformen Francois Francard II (gravyrsamlingen) enligt ULAN Jacques Francart II samt François Francart. Behandlades i Referensgruppen 1999-09-09, lista 1. Stavning ändrad och kompletterad med levnadsår. [kaw]
Föremål
Berninis fjärde projekt för Louvren, Paris. Halverad plan av östra flygelns fasad
Teckning av Berninis modell för fjärde Louvreförslaget. Östfasadens två sydligaste travéer
Teckning av Berninis modell för det fjärde Louvreförslaget. Elevation av den östra fasaden
Karl XI:s ceremonikaross. Förslag till vagnskorgens framsida, med två alternativa korglister på flikar
Karl XI:s ceremonikaross. Förslag till vagnskorgens baksida, med alternativ korglist på en flik
Karl XI:s ceremonikaross. Förslag till vagnskorgens sida, vänstra hälften
Karl XI:s ceremonikaross. Förslag till vagnskorgens sida