Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameWilhelm Meyer
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1844, dead 1944
Work
Sven Dufva. Illustration till "Fänrik Ståhls sägner"
Skoglandskap i månsken
"Salvator mundi adivva nos"
Vinjett till sagan "Fröken på Hellerup". Ur "Svenska folksägner" sidan 61