Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameFredrik Blom
  • Activity/Titlearchitect
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1781, dead 1853
BiographyArkitekt överste vid flottan, professor. Överintendent vid Nationalmuseum 1836-1844.

Hans verksamhet som arkitekt var koncentrerad till Karl Johan-tidens Stockholm. Några av hans verk är Skeppsholmskyrkan och Konstakademien.
Blom konstruerade monteringsfärdiga och flyttbara hus - ursprungligen tänkta som mobila stabsbyggnader vid krig.
Work
Ritning till Stallbyggnad för Kongl  Majestät, Livgardet till häst
Ossian