Sök i samlingarna > Sök konstnär
english pages
  • NamnNicodemus Tessin d.ä.
  • Verksamhet/Titelarkitekt
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1615, Död 1681
  • PlatserFödelseort: Stralsund, Tyskland
Biografi[2002-05-06] Arkitekt, kunglig arkitekt från 1646, stadsarkitekt i Stockholm från 1661. Tessin kom 1636 som fortifikatör från Stralsund till Sverige, där hans uppgifter gradvis försköts från befästningskonst och stadsplanearbeten till rikets främsta arkitekturuppgifter. Jämte Jean de la Vallée kom Tessin att i svenskt byggande introducera den romerska och franska klassicismen. Efter några mindre byggnadsuppdrag åt Axel Oxenstierna sändes Tessin 1651-53 på en studieresa till Tyskland, Italien, Frankrike och Nederländerna. En huvuduppgift åren därpå blev det aldrig fullbordade Borgholms slott. Kring 1660 framträdde Tessin som Sveriges ledande arkitekt. Han kom att personifiera arkitekturens ställning som central ämbetsangelägenhet, bl.a. som Stockholms förste stadsarkitekt.

Kalmar domkyrka (påbörjad 1660) är som tolkning av den protestantiska kyrkobyggnaden en självständig sammansmältning av centralkyrka och romersk långhuskyrka. I Drottningholms slott (påbörjat 1662) skapade Tessin en kunglig lantbostad efter franska mönster, med uttrycksfulla rum kring mittpartiets trappor och en dynamisk volymbildning. Liknande symmetriska bostadsmönster utvecklade Tessin i några mindre slott, bl.a. Salsta och Sjöö i Uppland och Mälsåker i Södermanland. Här introducerades i några fall den centrala salen som avtecknar sig i volymen och projiceras mot trädgården. En pregnant takfotsarkitektur och en kraftfull vertikalitet betonad av pilastrar kännetecknar såväl dessa verk som Bååtska palatset (1669) och andra stadspalats i Stockholm. Riksbanken vid Järntorget (1675-82) utformades som ett veritabelt romerskt palats, kanske under intryck från sonen Nicodemus Tessin d.y. Flera av Tessins uppdrag, bl.a. för Stockholms slott och Karlskrona gick i arv till sonen, och de bådas insatser är i vissa fall svåra att särskilja. Källa: NE [EHG]

Föremål
Jean de la Vallées plan till ombyggnad av Stockholms borg, insatt i stadsplan, troligen av Nicodemus Tessin d.ä. Kompletterad med bl.a. svängda högvaktsflyglar av Nicodemus Tessin d.y.
Större slottsanläggning. Plan
Herrgård i palladiansk stil. Sektion och fasad
Mindre herrgårdsbyggnad. Plan av bottenvåning
Projekt till gravkor. Ofärdig plan
Slottsbyggnad med framspringande flyglar och oval kolonnhall. Plan av bottenvåning
Slottsbyggnad med framspringande flyglar och oval kolonnhall. Plan av bottenvåning
Projekt till gravkor. Plan
Förgården till Finska kyrkan på Helgeandsholmen, Stockholm. Plan
Plan samt elevation av interiören för mindre kyrka (på landsbygden i Pommern?)
Paviljong. Fasad och plan
Litet stadspalats. Plan av bottenvåning
Trevåningshus. Fasad med förslag till omgestaltning i italiensk riktning
Mälsåker slott. Sidofasad
Slottsbyggnad. Tvärsektion
Bååtska palatset i Stockholm. Plan
Huslänga med dubbla rader av rum, ekonomibyggnad? Plan
Projekt till gravkor. Plan
Lång och smal byggnad. Plan och fasad av sockelvåning med kryss- och tunnelvälvda rum
Jaktvagn av vursttyp med tak. Elevation, plan och beskrivning i 32 punkter
Projekt till gravkor vid Skoklosters kyrka. Plan
Våghus vid Skeppsbron, Stockholm. Fasad, tvärsektion och plan
Större palats. Vänstra fasadhalvan
Sektion av kupolvälvt rum. Vägg uppställning; cheminée med överstycke, krönt med krona, mellan två fönster.
Skiss till herrgård eller stadspalats. Fasad med två alternativa utformningar av taket
    •  
    • Resultat 303