Sök i samlingarna > Sök konstnär
english pages
  • NamnCarl Fredrich Brander
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1705, Död 1779
Föremål
Nils Rosén von Rosenstein, 1706-1773, hovmedikus
Carl Rudeschöld, 1698-1783
Claes Ekeblad d.y., 1708-1771
Erland Broman, 1704-1757
Lars Benzelstierna, 1680-1755
Edvard Carleson, 1704-1767
Gustav Mauritz Posse af Säby, 1737-1827
Vilhelm Carpelan, 1700-1788
Carl Johan Drufva, 1732-1802
Jakob Magnus Sprengtporten, 1727-1786
Georg Magnus Sprengtporten, 1740-1819
Erik Samuel Wennberg, 1720-1801, bankokommissarie
Hedvig Charlotta Danckwardt-Lillieström,1734-1773, gift med  kammarherre Carl Hildebrandsson Uggla
Samuel Gustav Stierneld , 1700-75
Grefve Claes Ekeblad
Fredrik I (1676-1751), lantgreve av Hessen-Kassel, kung av Sverige
Anders Johan von Höpken, 1712-1789
Gustaf Fredrik von Rosen, 1688-1769
Fredrik Ulrik Cronhielm af Flosta, 1731-1769
Gustav David Hamilton, 1699-1788
Jakob Albrekt von Lantingshausen, 1699-1777
Nils Rosén von Rosenstein (1706-1773), professor, arkiater
Jacob Reenstierna (1659-1716), greve, landshövding, riksråd, president i Kommerskollegium. Gift med Magdalena Toutin.
Carl von Grooth (1684-1758), friherre, landshövding, president i Kommerskollegium.
Carl Rudenschöld (1698-1783), greve, riksråd
    •  
    • Resultat 27