• NameCarl Skånberg
  • Sexmale
  • Variant namesfullständigt namn: Carl Emmerik Skånberg
  • Nationality/DatesSwedish, born 1850, dead 1883
Biography[2001-08-23] Friluftsmålare, en av "pariserpojkarna". Information hämtad från: Vid himmelrikets protar av Ernst Josephson [Sv P-T]

[2002-04-12] Efter Konstakademien reste Skånberg till Paris, där han mötte Corots och Barbizonskolans naturmåleri men också Courbets vardagsrealism. Resor till nederländska kusten avsatte en rik produktion, som befäste S:s ställning som en av våra första och mest radikala friluftsmålare. De sista tre åren vistades S. i Italien, där betydande målningar med motiv från Rom och Venedig tillkom. Källa: NE [EHG]
Work