• NameAxel Lagrelius
  • Activity/Titleöverintendent
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1863, dead 1944
BiographyAxel Lagrelius, chef för Generalstabens litografiska anstalt, överintendent, fil. hedersdoktor, donator
Work