• NameJonas Forsslund
  • Activity/Titleprofessor
  • Sexmale
  • Variant namesnamnvariant: Jonas Forslund
  • Nationality/DatesSwedish, born 1754-11-19, dead 1809-03-09
  • PlacesPlace of death: Stockholm, Sweden
BiographyJonas Forslund. Tar senare namnet Forsslund och stavar det därefter med dubbla s. Född i Utanede, Fors socken, Jämtland. Konstnär.
Uppmärksammades av hertig Karl och kom genom dennes försorg till Stockholm. Han undervisades vid Konstakademien av Lorenz Pasch d.y. och privat av Gustav Lundberg. Professor i teckning vid Konstakademien i Stockholm från år 1800. Utnämningen väckte visst motstånd. Dock valdes han med sju röster mot fem.
Forsslund utförde framför allt porträtt, av vilka de bästa är helfigursbilder i det fria, till exempel det av Gustav IV Adolf med gemål i Hagaparken (1800). Som hans främsta skulpturverk räknas Linnébysten (1807) i Åbo Akademi. Mest känd är Forsslund som Gustav IV Adolfs porträttmålare.
Work
Mattias Rosenblad
Gustav IV Adolf (1778-1837), king of Sweden, with his wife Fredrika Dorotea Vilhelmina (1781-1826), princess of Baden, queen of Sweden
Magnus Henrik Öhngren, inspektör, gift, hustru okänt namn
Mrs Peter Gödecke
Mr Peter Gödecke
Fru Öhngren, gift med Magnus Henrik Öhngren
King Gustav III of Sweden
Göran gyllenstierna, greve, riksmarskalk (1724-1799)
Eva Maria Gyllenstierna, grevinna
Adolf Fredrik Munck af Fulkila
Porträtt av stallmästaren Adam Ferdinand Drufva (1779-1838)
Biskopinnan Wallqvist (Adolfina Lovisa Schützercrantz, 1759-1822)
Lovisa Charlotta Malm (1768-1845), married to baron Axel Kristian Reuterholm
Erik Palmstedt (1741-1803), arkitekt, professor, gift med Hedvig Gustava Robsahmsson
Gustaf Adolf Reuterholm (1756-1813), friherre, överkammarherre, en av Rikets Herrar, president
Johan Fredrik Lilliehorn (1745-1811), friherre, överstelöjtnant, landshövding, gift med Maria Elisabet Virgin
Claes de Frietzcky (1727-1803), bruksidkare, politiker
Ruuth Eric (1746-1820), greve
Olof af Acrel, Surgeon
Baroness Gunilla de Geer af Leufsta
Carl von Linné
Duke Karl, later King Karl XIII of Sweden
Queen Lovisa Ulrika of Sweden
Lovisa Ulrika, drottning av Sverige
Magnus Lehnberg (1758-1808), teologie doktor, biskop
    •  
    • of 30