• NameCarl August Ehrensvärd
  • Activity/Titlecount
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1745-05-05, dead 1800-05-21
  • PlacesPlace of birth: Stockholm, Sweden
    Place of death: Örebro, Sweden
BiographyGreve, generalamiral, författare, tecknare, hedersledamot av konstakademien, konstfilosof. Son till Augustin Ehrensvärd. Växte upp på Sveaborg i Finland, där han i samband med sin militärutbildning undervisades av den konstintresserade fadern och den unge Elias Martin. Delade sitt liv mellan flottan och konsten. Hans militära insats var att som amiral på 1780-talet fullfölja den modernisering av flottan som påbörjats av Henric af Chapman och Henrik af Trolle. Ehrensvärd levde annars ett tillbakadraget liv på godsen Tosterup i Skåne och Dömestorp i Halland. Åren 1780-1782 åkte han till Italien för att studera konst. Inspirerad av den tyske konstteoretikern Winkelmann var han övertygad om den klassiska konstens överlägsenhet. Resultatet av resan blev en rad böcker; t.ex. " Resa till Italien" och "De fria konsternas filosofi". Högst nådde Ehrensvärd som karikatyrtecknare. Ehrensvärds gode vän Sergel tecknade ofta tillsammans med honom och de odlade en burlesk stil.


Work
    •  
    • of 980