• NameCarl August Ehrensvärd
 • Activity/Titlecount
 • Sexmale
 • Nationality/DatesSwedish, born 1745-05-05, dead 1800-05-21
 • PlacesPlace of birth: Stockholm, Sweden
  Place of death: Örebro, Sweden
BiographyGreve, generalamiral, författare, tecknare, hedersledamot av konstakademien, konstfilosof. Son till Augustin Ehrensvärd. Växte upp på Sveaborg i Finland, där han i samband med sin militärutbildning undervisades av den konstintresserade fadern och den unge Elias Martin. Delade sitt liv mellan flottan och konsten. Hans militära insats var att som amiral på 1780-talet fullfölja den modernisering av flottan som påbörjats av Henric af Chapman och Henrik af Trolle. Ehrensvärd levde annars ett tillbakadraget liv på godsen Tosterup i Skåne och Dömestorp i Halland. Åren 1780-1782 åkte han till Italien för att studera konst. Inspirerad av den tyske konstteoretikern Winkelmann var han övertygad om den klassiska konstens överlägsenhet. Resultatet av resan blev en rad böcker; t.ex. " Resa till Italien" och "De fria konsternas filosofi". Högst nådde Ehrensvärd som karikatyrtecknare. Ehrensvärds gode vän Sergel tecknade ofta tillsammans med honom och de odlade en burlesk stil.


Work
Ryska fångar på Sveaborg
Klassiskt ruinlandskap
Holländska gatutyper. Auktionsscen från Amsterdam
Män som hyvla. Jesus i sin faders verkstad
Gatuscen från Amsterdam
Hur herr E studerar Konsterna 1767. Parafras på Rafaels "Skolan i Athen"
Lejbnitz
Newton
 • Carl August Ehrensvärd
Helvetius. Lund. Popen
Gatubild, Amsterdam
Gatuscen, Amsterdam
Gatuscen från Amsterdam
Gatsoperskor
Kvinnostudier
Landskapsskiss
Pot in antique style
Pot in antique style
Pot in antique style
Stockholm
Gudinnan Rik, gudinnan klok
Volym ”Från Resan till Italien”. Skissbok innehållande 50 blad [NMH 57/2019:1-50]
Teckning i skissbok, ”Från Resan till Italien”, blad 1. Sittande naket par. Kvinnan delvis draperad. Samt två ansikten med långa halsar. Ett flygande instrument(?) till vänster
Teckning i skissbok, ”från Resan till Italien”, blad 2. Naken stående yngling i kontrapost, hållande en stav och drapering.
Teckning i skissbok, ”från Resan till Italien”, blad 3. Mytologiskt motiv: I ett landskap med klippa, sittande naken yngling med pilbåge till vänster, från höger kommer en naken kvinna med fladdrande drapering hållande en liten amorin i handen
Teckning i skissbok, ”från Resan till Italien”, blad 4. Sittande naken yngling, delvis draperad, hållande en stav eller spjut och en sköld.
  •  
  • of 1042