• NameJohan Kleen
 • Activity/Titledraughtsman
 • Sexmale
 • Variant namesJohan af Kleen
 • Nationality/DatesSwedish, born 1800-12-31, dead 1885-05-05
 • PlacesPlace of death: Stockholm, Sweden
BiographyFödd i N. Nöbbelöv, (Lund), Skåne.
Work
Nationalmuseum. Fönster med kolonner, mellanvåningen
Nationalmuseum. Plan af "Nedre Wåningen" och " Mellan Wåningen"
Entréfasaden
Norra fasaden
Tvärsektion genom byggnadens mitt mot söder
Plan av "1sta våningen" och "Bottenvåningen"
"Projekt till Nationalmuseum" "Plan af Jord våningen" och "Plan af första våningen"
"Plan af andra våningen" "Avant corpsens Tredje våning" och sektion av museet
Nationalmuseum. Kvaderindeln på bottenvåningens norra-södra och östra-västra fasader. Arbetsritning f. sågn. av sten
Nationalmuseum. "Bröstgesims mellan 1a och 2a våningen uti Gårdarne"
Nationalmuseum. Hörn-plaster till Wästra Avant-Corpsens 2a våningen. (2a stycken). "Elevation och plan.
Nationalmuseum. Vestra Avant Corspsens Hörnpilastrar. 2ne st. Elevation
Nationalmuseum.Detaljer av kolonn, pilaster och arkivolt för 3:e våningens norra och södra avantcorps
Nationalmuseum. "Gurt-gesims till gårdarne emellan 1a och 2dra våningarne
Nationalmuseum. "Bröst-Listen emellan 2a och 3dje våningen"
Nationalmuseum. Sektion av pilastermedaljong
Nationalmuseum. Förslag till hörnpilaster och spegel över fönstren i 3:e våningen
Nationalmuseum. "Midtel-Pilastrarne till Wästra Avant-Corpsen (2ne stycken)"
Nationalmuseum. Detaljer af Hörnpilastrarane å Museum i Stockholm
Nationalmuseum. "Listverk ofvanpå 3de våningens pilastrar a. W. Avant Corpsen
Nationalmuseum. Detalj av första Wåningens Fenster
Nationalmuseum. Tornets fönster med portal+genomskärn. av portalen o. nedf. t. Souterr. + plan av porten
Nationalmuseum. Fönster Grupp till 2dre våningens Norra och Södra avant Corps
Nationalmuseum. Palmette till 2dre våningens fönsterbågar
Nationalmuseum. Två förslag till mittpalmett för mellanvåningens fönsterbågar
  •  
  • of 48