• NameWilhelm von Wright
  • Sexmale
  • Nationality/DatesFinnish, born 1810, dead 1887
Biography[2002-06-14] Konstnär liksom bröderna Magnus (1805-68) och Ferdinand (1822-1906). Samtliga hade nära kontakter med Sverige och var specialiserade på vetenskapliga illustrationer i en preciös stil som noggrant registrerade taxonomi och färgverkan hos fåglar och fiskar. Magnus och Wilhelm utförde med visst bidrag av Ferdinand illustrationer till verk av zoologerna Carl J. Sundevall och Sven Nilsson. Ferdinand målade djurbilder i en arrangerat dramatisk stil, Magnus utförde även stadsutsikter och herrgårdsinteriörer, stilleben, landskap och porträtt och var även verksam som skriftställare. Den senare bosatte sig 1828 stadigvarande i Sverige och tjänstgjorde 1834-48 vid Vetenskapsakademien som ritare samt blev 1855 inspektör för fiskerierna i Bohuslän. Källa: Ne [EHG]
Work
"Napoleons likfärd."
"Sarf" Plansch 16
"Padd-Torsk". Plansch 21
"Ler-Flundra". Plansch 27
"Håbrand". Plansch 30
"Löja" Plansch 51
"Tagg-makrill". Plansch 57
"Lax". Plansch 58
"Lun" Mormon Fratercula