• NameAugust (Agi) Lindegren
  • Activity/Titlearchitect
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1858-12-29, dead 1927-11-16
  • PlacesPlace of birth: Hudiksvall, Sweden
Biography[NE/2001-11-27] Konstnär, slottsarkitekt vid Drottningholm 1894-1921. Med formskicklighet och elegans tillämpade L. det sena 1800-talets historiserande stiltänkande i bl.a. Biologiska museet i Stockholm (1893), "Cassels donation" i Grängesberg (1900) och Gustav Vasa kyrka i Stockholm (1906). Han utförde flera väggdekorationer inspirerade av bl.a. William Morris växtornamentik, framför allt vid sina kyrkorestaureringar. Till L:s större restaureringsarbeten hör Västerås domkyrka (1896-98, förändrad under 1960-talet), Mariakyrkan i Sigtuna och Trefaldighetskyrkan i Uppsala (båda 1906). L. ritade även möbler, gjorde pastischerande inredningar i främst barockstil och utförde interiörritningar till bl.a. Trollenäs slott. Som grafisk konstnär utförde han bl.a. Nobeldiplom i början av 1900-talet. Han utgav också praktverket Mariakyrkan i Westerås (1902). [EHg]
[Allhem, Svenskt konstnärslexikon/2001-11-28] Född i Hudiksvall, död på Drottningholm, Lovö socken, Stockholms län. Gift 1890 med konstnärinnan Anna (Annie) Hjortzberg [EHg]
Work
Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm, mot kvällshimmel
Skissbok, trettioen sidor med byggnadsstudier från Gotland och landskapsskisser
Ritning till dubbelsäng
Skissbok, fyrtiotvå blad med byggnads- och ornamentstudier från Italien
Skissbok, femtiofyra blad med byggnads- och ornamentstudier från Italien
Adressblad
"Skepp som seglar i vattnet"
"Segelskuta"
"Storkyrkan och obelisken"
"Hamnmotiv från Söder"
Exlibris för A.T.G.
Ritning till Västerås domkyrka. Tornfasaden
Skiss till matsedel el. dyl. för Alliance francaise à Stockholm
Skiss till diplom, Industripalatsets fotografiska utställning
Skissbok, arton sidor med blomstudier från Gotland
Nyårskort för Televerket i Gävle
"Byggnader vid en å"
Hudiksvalls gamla rådhus
"Götlunda-tallen"
Skiss till monument ägnat Oscar II
Ritning till tallrik
Ritning till silverskrin med Oskar II:s vapensköld, monogram och porträttmedaljong
Skiss till ljusstake
Utkast till diplom el. dyl. för Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm
Etui med nyckel
    •  
    • of 261