• NameBaltzar Cronstrand
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1798, dead 1876-01-26
  • PlacesPlace of death: Stockholm, Sweden
Biography[Allhem, Svenskt konstnärslexikon/2001-11-22] Född på Törneby, Kalmar landsförsamling, Kalmar län. Fortifikationsofficer, amatörarkeolog, tecknare. Ogift. Kapten i Ingenjörskåren 1832-49, förståndare för Stockholms slöjdskola 1845-59. Under en lång utrikesresa, åren 1833-41, som var ämnad till fortifikatoriska studier å tjänstens vägnar och vars magra militära resultat föranledde C:s strykning ur rullorna 1844, han infördes dock åter men tog snart avsked, utförde C. en mängd avritningar av antik arkitektur och ornamenttik i Italien, Grekland, Mindre Asien och särskilt Egypten, präglade av stor teknisk noggrannhet men även av konstnärlig känsla.
Samlingen, som också innehåller landskaps- och figurstudier i blyerts och akvarell finns nu i Nationalmuseum. Deltog i Konstakademiens utställningar 1843 och 1866. Som föreståndare på Slöjdskolan gjorde C. en riklig insats för dess utveckling. [EHg]
Work
Skissbok. Studier av egyptisk kolonnarkitektur, anteckningar
Skissbok. Egyptisk arkitektur, sidor med skrift
Philae. Detalj av kapitäl, med kommentar
Skissbok. Planritningar av diverse moskéer i Konstantinopel och kyrkor i Italien
Beni-Hassan, sydliga grottan. Kolonnkapitäl med beskrivande text
Beni-Hassan, sydliga grottan. Uppmätning och skiss av kolonnhall med beskrivande text
Beni-Hassan, sydliga grottan. Uppmätningsskiss
Kapitälskiss [?]
Beni-Hassan, sydliga grottan. Skiss av plafonddekoration med beskrivande text
Beni-Hassan, sydliga grottan. Uppmätning av kolonn
Beni-Hassan, sydliga grottan. Hieroglyfinskrift
Beni-Hassan, sydliga grottan. Plan och längdsnitt
Beni Hassan, sydliga grottan. Två tvärsnitt
Beni Hassan, sydliga grottan. Färgbeskrivning av kolonn och hieroglyffriser, måttangivelser och beskrivande text
Beni Hassan, nordliga grottan. Mått- och färgsättningsskiss
Beni Hassan, nordliga grottan. Plan, måttskiss med beskrivande text
Beni Hassan, nordliga grottan. Längdsnitt, måttskiss
Beni Hassan, nordliga grottan. Längdsnitt, tvärsnitt och plan
Beni Hassan, nordliga grottan. Kolonnportik, plan och elevation
Beni Hassan, nordliga grottan. Sittande mansfigur
Beni Hassan, nordliga grottan. Väggdekor, mått och färgskiss
Egyptiska reliefer. Fågel
Egyptiska reliefer. Tre sittande figurer och solskiva
Egyptiska reliefer. Stående figur och hieroglyfer
Egyptiska reliefer. Falkhuvud
    •  
    • of 515