Vilande boskap
Fårhjord
Vildsvin
Fårstudier
En oxe i ett landskap
Ynglingar som sågar timmer