Johan Tobias Sergel (1740-1814), bildhuggare, professor, hovintendent; 1811
Johan Tobias Sergel (1740-1814), bildhuggare, skulptör, målare, tecknare
Johan Tobias Sergel (1740-1814), bildhuggare, skulptör, målare, tecknare
Johan Tobias Sergel
Ehrensvärd tar emot Sergel och de Geer
Sergel använder Ehrensvärd som pennskaft
Sergel far iväg
Sergel i profil, sovande
Sergel snarkar. Tre variationer
Sergel snarkar fint, Sergel snarkar grovt
Sergel är vaken
Sergel börjar snarka
Sergel kommer till Köpenhamn
Ehrensvärd drar Sergel från Stockholm
Figurgrupp med Sergel i centrum
Ehrensvärd knäfaller inför Sergel-Apollo
Ehrensvärd. Vänskapen. Sergel
Överläggning om Köpenhamnsresan
Tre sittande figurer. Ehrensvärd i mitten
Dalström, Sergel, Bonde och greve Ehrensvärd
Sergel och kvinnorna. Symbolisk framställning
Sergel går över bron
Karikatyr av Sergel
Karikatyrer och allegori. Tre män, Sergel i djurskepnad till vänster
Sergel faller och blir hjälpt av greve Ehrensvärds hushållerska
    •  
    • Resultat 1486